ท่านอยู่ที่
ชมผลิตภัณฑ์ / อุปกรณ์โฟร์คลิฟ

อุปกรณ์เสริม รถโฟร์คลิฟ
อุปกรณ์เสริม รถโฟร์คลิฟ เพิ่มความสามารถให้รถโฟร์คลิฟที่มี สามารถทำงานบางประเภทได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น

ปั่นจั่นเครน

ทำให้ รถโฟร์คลิฟ มีคานทำให้เคลื่อนที่ คล้ายเครนได้
รับน้ำหนัก แปรผันตามระยะยืดของเครน

อุปกรณ์เสริมรถโฟร์คลิฟ ยกถังดรัม

ใช้ประกอบกับรถโฟร์คลิฟ เพื่อช่วยจับยกถัง
ปากจับอัตโนมัติ เมื่อสัมผัสถัง หนีบถังเองเมื่อยกงาขึ้น คลายปากจับเมื่อถังสัมผัสพื้น
มีทั้งรุ่น จับถังแบบเดี่ยว และแบบถังคู่


ตัวเสริมงา กระเช้า ซ่อมบำรุง 

เปลี่ยนงา โฟร์คลิฟท์ เป็นกระเช้าซ่อมบำรุง
ปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน
พับเก็บได้ มีล้อเลื่อน


ตะขอเครน  Fork Hook 

เปลี่ยนงาโฟร์คลิฟท์ เป็นตะขอ ทำงานแทน รอกเครน